Skip to content

Teade 1. klassi õppima asuvate laste vanematele

Ootame avaldusi vanematelt, kelle lapsed alustavad kooliteed 2022/23. õppeaastal Juhan Liivi nim Alatskivi Kooli 1. klassis hiljemalt 19.augustiks 2022.

Avalduse vorm on leitav SIIT

Avaldusele lisatakse järgmised dokumendid:
1) lapse sünnitunnistuse koopia;
2) seadusliku esindaja isikut tõendava dokumendi koopia;
3) lapse koolivalmiduse kaart;
4) 1 foto õpilaspileti väljastamiseks (3x4 cm).

Avaldus koos lisadega palume saata digiallkirjastatult kooli e- posti aadressil kool@alatskivi.edu.ee või tuua kooli kantseleisse (aadressil Kooli 1, Alatskivi alevik) eelneval kokkuleppel, helistades sekretärile tel 5344 5581.

Täiendav info kooli sekretärilt tel 5344 5581.


Vaata lisaks: