Skip to content

Õppenõukogude ajad

Õppenõukogu nr 1
6. juuni 2019
Päevakord
1. Õppenõukogu sekretäri valimine
2. Üleminekuklasside õpilaste järgmisse klassi üleviimine.
3. Üleminekuklasside õpilaste tunnustamine kiituskirjaga "Väga hea õppimise eest"
4. Üleminekuklasside õpilaste tunnustamine kiituskirjaga "Väga heade tulemuste eest üksikus õppeaines"

Õppenõukogu nr 2
17. juuni 2019
Päevakord
1. Põhikooli lõpetamise ja lõputunnistuse väljaandmise otsustamine.
2. Põhikooli lõpetanud õpilaste tunnustamise otsustamine.
3. Õppekava muudatuste läbiarutamine ja arvamuse andmine õppekava muudatuste kohta.

Õppenõukogu nr 3
30. august 2019
Päevakord
1. Õppe- ja kasvatustegevuse tulemuste läbiarutamine ja ettepanekute tegemine kooli juhtkonnale kooli õppe- ja kasvatustegevuse parendamiseks.
2. Kooli üldtööplaani kinnitamine.
3. Kooli õppekava kinnitamine.