Skip to content

Õppenõukogud 2022/23 õppeaastal

13.10.2022 Dokumentatsiooni muudatused
24.11.2022 I trimestri õppetöö analüüs
09.03.2023 II trimestri õppetöö analüüs
08.06.2023 Põhikooli õpilaste järgmisse klassi üleviimine.
                   Üleminekuklasside õpilaste tunnustamine.
15.06.2023 Põhikooli lõpetamine.
                    Lõputunnistuste väljaandmine.
                    Põhikooli lõpetanud õpilaste tunnustamine.
                    Õpilaste järgmisse klassi üleviimine. 
30.08.2023 Õppe- ja kasvatustegevuse analüüs.
                    Kooli üldtööplaani kinnitamine. 
                    Õpilaste järgmisse klassi üleviimine