Skip to content

Juhan Liivi luuleauhinna zhürii töö

Kodukord

Vastavalt luuleauhinna statuudile esitab iga zhürii liige ühe kandideeriva luuletuse, millega ta väljendab teda volitanud organisatsiooni tahet. Kandideeriva luuletuse leidmise meetodid pole reglementeeritud. Luuletuste ja nende esitamise põhjendustega tutvumiseks on zhüriil aega vähemalt 2 nädalat. Zhürii töökoosolek toimub reeglina mitte hiljem kui 30. märtsil Liivi Muuseumis. Koosolek on avalik ja seda juhatab zhürii esimees.

Protseduur

1. Luuletuste avalik arutelu, kus iga zhürii liige võib veelkord põhjendada oma valikut.
2. Salajane hääletamine, milline toimub hääletustabeli abil.

See näeb ette luuletuste järjestamist zhüriiliikme eelistuste järgi - silmapaistvam luuletus saab kandideerivate luuletuste arvu jagu punkte, iga järgnev kohapunkti võrra vähem. Valituks osutub enim kohapunkte saanud luuletus. Kohapunktide võrdsuse korral on esimehel otsustav hääleõigus. Hääletuse viib läbi Alatskivi valla usaldusisik. Hääletustulemustega saab tutvuda ainult zhürii esimees.

3. Hääletusega seotud materjalid jäävad hoiule valla usaldusisiku kätte kuni 30. aprillini ja antakse siis üle Liivi Muuseumile. Luuletuste pingerida ei avalikustata.