Skip to content

Juhan Liivi luuleauhinna statuut

Juhan Liivi luuleauhind on vaimne auhind.
Luuleauhind antakse eelmisel kalendriaastal esmatrükis avaldatud silmapaistva eestikeelse luuletuse eest, mida kannab liivilik vaimsus

Väljaandja

Juhan Liivi luuleauhinda annab välja Alatskivi vald koos Juhan Liivi nimelise Alatskivi Keskkooli ja Liivi Muuseumiga.

Zhürii koosseis ja töökord

Alatskivi vallavanem määrab zhürii koosseisu oma käskkirjaga ja sellesse kuuluvad:

 • esimees - Juhan Liivi luuleauhinna eelmine laureaat
 • liikmed - Alatskivi valla esindaja
  Juhan Liivi nimelise Alatskivi Keskkooli esindaja
  Liivi Muuseumi esindaja
  Eesti Kirjanike Liidu esindaja
  Tartu Ülikooli eesti kirjanduse õppetooli esindaja
  Eesti Kirjanduse Seltsi esindaja

Zhürii iga liige valib välja ja esitab hiljemalt 1. märtsiks Liivi Muuseumile auhinnale kandideeriva luuletuse teksti koos põhjendustega, miks esitatud luuletus väärib auhinda. Muuseum paljundab saadud luuletuste tekstid koos põhjendustega ja toimetab need hiljemalt 10. märtsiks kõikidele zhürii liikmetele. Kõik auhinnale kandideerivad luuletused avaldatakse ajakirjanduses. Zhürii koosolek, kus selgitatakse auhinnatav luuletus, viiakse läbi Juhan Liivi kodutalus hiljemalt 30. märtsil. Zhürii töö on avalik, hääletamine aga salajane. Hääletuse viib läbi Alatskivi valla usaldusisik. Valituks osutub enim kohapunkte saanud luuletus. Kohapunktide võrdsuse korral on esimehel otsustav hääleõigus. Hääletustulemusi ei avalikustata ja nendega saab tutvuda ainult zhürii esimees.

Luuleauhinna väljakuulutamine

Juhan Liivi luuleauhinna laureaat tehakse teatavaks 30. aprillil kell 12.00 Juhan Liivi nimelises Alatskivi Keskkoolis. Laureaadi tiitlit kinnitab samas üleantav tunnistus ja traditsiooniline karjasemärss. Samal päeval kirjutab laureaat Juhan Liivi kodutalu kambris auhinnatud luuletuse Liiviliku Luule Raamatusse.

Vastu võetud Alatskivi valla volikogus 13.veebruaril 1998.a.