Skip to content

Klassiruumi keskkonna näitajate seire (IoT)

Tegemist hariduslikul eesmärgil valmistatud Arduino põhise test projektiga IoT põhimõttel.
Riistvara:

  • Arduino Nano
  • DHT22 temperatuuri ja niiskus andur
  • ESP8266 wifi moodul (andmete edastamine ThingSpeak keskkonda)
  • MQ-7 gaasi sensor
  • Osad seadmed saadud HITSA ProgeTiigri taotlusvooru vahendusel 2018.