Skip to content

Ilmajaam

Tegemist hariduslikul eesmärgil valmistatud Arduino põhise ilmajaama test projektiga IoT põhimõttel.
Riistvara:
- Arduino Uno
- DHT22 temperatuuri ja niiskus andur (2 tk sees/väljas mõõtmiseks )
- ESP8266 wifi moodul (andmete edastamine ThingSpeak keskkonda)
- Fototakisti 0,2 - 5K LDR
- LCD ekraan (LiquidCrystal 16 pin display)
* Seadmed saadud HITSA ProgeTiigri taotlusvooru vahendusel 2018.

Valgustugevuse väärtus jääb vahemikku 0 - 1023, mida suurem väärtus seda eredam valgus.