Skip to content

Juhan Liivi nim Alatskivi Kooli eelkool alustab 1. veebruaril 2022

2022/2023. õa 1. klassi õpetaja on Ave Otterklau

Eelkool hakkab toimuma teisipäeviti alates 01.02.2022 kooli ruumides.
Päeva algus 8.05. Päeva lõpp 10.50.
Eelkool toimub 10 korda. Viimane eelkoolipäev on 12. aprill 2022.

Täiendav info
Eelkooli eesmärgiks on:
- lapse suunamine mängulistelt tegevustelt õppimisele;
- koolieluga tutvumine.

Eelkooli tunniplaan:
1. üldõpe
2. üldõpe
3. keh kasv/muusika (üle nädala vahelduvalt)

Vajalikud vahendid:
Vahetusjalanõud (võivad olla sellised, millega saab saalis ka kehalise
kasvatuse tunnis osaleda, pinal (harilik pliiats, kustutuskumm, värvilised
pliiatsid, kogujaga teritaja).

Palun edastage oma lapse eelkoolis osalemise soov 21. jaanuariks siin.

Küsimuste korral helistage või kirjutage:
õpetaja Ave Otterklau, ave.otterklau@alatskivi.edu.ee, 53467791
õppejuht Kati Kirikal, oppejuht@alatskivi.edu.ee, 5171552