Skip to content

TEADE LAPSEVANEMATELE!

Ootame 20. juuniks 2021 avaldusi vanematelt, kelle lapsed alustavad kooliteed
2021/2022. õppeaastal Juhan Liivi nim Alatskivi Kooli 1.klassis.
Avalduse vorm on leitav SIIT

Avaldusele lisatakse järgmised dokumendid:
1) lapse sünnitunnistuse koopia;
2) seadusliku esindaja isikut tõendava dokumendi koopia;
3) tervisetõend (esitada hiljemalt augustiks);
4) lapse koolivalmiduse kaart;
5) 1 foto õpilaspileti väljastamiseks (3x4 cm).

Avaldus koos lisadega palume saata digiallkirjastatult kooli e- posti aadressil
kool@alatskivi.edu.ee või tuua kooli kantseleisse (aadressil Kooli 1, Alatskivi
alevik) eelneval kokkuleppel, helistades sekretärile tel 5344 5581.

Täiendav info kooli sekretärilt ja direktorilt
Sekretär tel 5344 5581
Direktor tel 522 1998