Skip to content

TEADE LAPSEVANEMATELE!

Ootame avaldusi vanematelt, kelle lapsed soovivad alustada kooliteed 2020/21. õppeaastal Juhan Liivi nim Alatskivi Kooli 1. klassis.

Eelkoolis mitteosalenud laste vanematel
palume esitada avaldus hiljemalt 5. juuniks 2020.

Eelkoolis osalenud laste vanematel
palume esitada avaldus hiljemalt 29.juuniks 2020.

Avalduse vorm on leitav SIIT

Avaldusele lisatakse järgmised dokumendid:

  • lapse sünnitunnistuse koopia;
  • seadusliku esindaja isikut tõendava dokumendi koopia;
  • tervisetõend (esitada hiljemalt 29. augustiks);
  • lapse koolivalmiduse kaart (esitada hiljemalt 29. augustiks);
  • 1 foto (3x4 cm) õpilaspileti väljastamiseks (esitada hiljemalt 29. augustiks).

Avalduse koos lisadega palume saata digiallkirjastatult kooli e- posti aadressil kool@alatskivi.edu.ee või tuua kooli kantseleisse (aadressil Kooli 1, Alatskivi alevik) eelneval kokkuleppel kooli sekretäriga.

Täiendav info kooli sekretärilt ja direktorilt.
Sekretär: tel 5344 5581
Direktor: tel 5221998