Skip to content

Avalduse esitamine 1. klassi astujatele

Palume lapsevanematel tuua 1. klassi astuja avaldus kooli kantseleisse hiljemalt
24. augustiks
.

Võtke kaasa:

  • lapsevanema isikut tõendav dokument
  • lapse sünnitunnistus
  • tervisekaart
  • koolivalmiduskaart
  • 3 x 4 cm mõõdus foto
    juhul, kui Teil pole fotot kohe käepärast, siis saate selle tuua ka hiljem