Õpetajad

Nimi Amet Kontakt
Anne Ala ajalugu, ühiskonnaõpetus, VII kl. klassijuhataja anne.ala@alatskivi.edu.ee
Priit Allikivi kehaline kasvatus priit.allikivi@alatskivi.edu.ee
Kait Eiland eesti keel, kirjandus, XI kl. klassijuhataja kait.eiland@alatskivi.edu.ee
Svetlana Goidina matemaatika, V kl. klassijuhataja svetlana.goidina@alatskivi.edu.ee
Maiki Hint inglise keel, V kl. klassijuhataja maiki.hint@alatskivi.edu.ee
Julija Ivanova vene keel, gümnaasiumiklasside klassijuhataja julija.ivanova@alatskivi.edu.ee
Kristjan Kallavus kehaline kasvatus kristjan.kallavus@alatskivi.edu.ee
Urve Koolman algõpetus, III kl. klassijuhataja urve.koolman@alatskivi.edu.ee
Eve Koort muusikaõpetus, muusikaajalugu eve.koort@alatskivi.edu.ee
Ivi Kostin inglise keel, pikapäevarühma õpetaja, VI kl. klassijuhataja ivi.kostin@alatskivi.edu.ee
Viigi Kurvits õpiabi õpetaja viigi.kurvits@alatskivi.edu.ee
Ingrid Laur keemia, geograafia, põhikooli füüsika, IV klassi klassijuhataja ingrid.laur@alatskivi.edu.ee
Ene Leppik vene keel, saksa keel, XII kl. klassijuhataja ene.leppik@alatskivi.edu.ee
Dmitri Luppa gümnaasiumi füüsika dmitri.luppa@alatskivi.edu.ee
Ave Otterklau algõpetus, I kl. klassijuhataja ave.otterklau@alatskivi.edu.ee
Helen Paju eesti keel, kirjandus, uurimistöö alused, inimeseõpetus, VIII ja IX kl. klassijuhataja helen.treial@alatskivi.edu.ee
Heli Roosma eesti keel, kirjandus, eesti keele tugiõpe vene kodukeelega õpilastele, VI ja VII kl. klassijuhataja heli.roosma@alatskivi.edu.ee
Dairi Pärn arvutiõpetus, IT-spetsialist dairi.parn@alatskivi.edu.ee
Marika Roots sotsiaalpedagoog, HEV-koordinaator, VIII ja IX kl. klassijuhataja marika.roots@alatskivi.edu.ee
Lagle Sangernebo õppealajuhataja lagle.sangernebo@alatskivi.edu.ee, 53 445 581
Katre Sarap algõpetus, I kl. klassijuhtaja, pikapäevarühma õpetaja katre.sarap@alatskivi.edu.ee
Ain Sööt poiste tööõpetus, liiklusõpetus, joonestamine ain.soot@alatskivi.edu.ee
Eve Tammeorg algõpetus, matemaatika, II kl. klassijuhataja eve.tammeorg@alatskivi.edu.ee
Signe Tennisson bioloogia, loodusõpetus signe.tennisson@alatskivi.edu.ee
Illi Teras kunstiõpetus, tütarlaste tööõpetus, kunstiajalugu, pikapäevarühma õpetaja, IV kl. klassijuhataja illi.teras@alatskivi.edu.ee
Helgi Vaga matemaatika helgi.vaga@alatskivi.edu.ee