Skip to content

Kooli prioriteedid

2016 - 2017 õ.a.

1) Kooli suhtluskeskkonna paremaks muutmine toetava õpikeskkonna tagamiseks.
2) Koolikohustuse täitmise parendamine.
3) Koolielu rikastamine lõimitud õppe ja projektide abil