Skip to content

5.klassi õpilased ja õpetaja Anne Ala pidasid täna ajaloo tundi Alatskivi lossis. Saime seal teada, millised ametimehed mõisas töötasid.Selleks,et talupoegi paremini tööle sundida, oli tarvis terve hulk ametimehi. Näiteks töötasid mõisa heaks kilter, kubjas, aidamees, kärner,virtin ja opman. Millega keegi tegeles, sellest jutustas meile giid Aire ja näitas ka vastavaid ametimehi lossi vahakujude muuseumis.
Meil tekkis hästi palju küsimusi lossi elanike ja ruumide kohta. Kindlasti külastame lossi veel!

5.klassi õpilased

7. ja 9. klassi ühine õppekäik toimus 26.jaanuaril Energia avastuskeskusesse, mis asub Tallinnas.
Kõigepealt vaatasime teadusteatrit "Peadpidi füüsikas".
Seejärel vaatasime välgu ja staatilise elektri demonstratsioone. Saime ka ise staatilise elektri toimimist proovida. Sellele järgnes töötuba “Masina leiutamine”.
Saime ülesande meisterdada masin, mis liigub energia abil.
See oli huvitav ettevõtmine ja pakkus elevust. Aeg läks ruttu, tutvusime veidi eksponaatidega ja oligi aeg koduteele sättida.
Jäime õppekäiguga rahule, oli huvitav ja silmaringi avardav.
Soovitame ka teistel õpilastel minna ning tutvuda Tallina Energia avastuskeskusega.
Tekst: Maksim Artamonov
7. ja 9. klass Energia avastuskeskuses

18. jaanuaril osalesid meie kooli noored Tartu Ülikooli arvutiteaduse Instituudi „Noored Koodi ” projekti raames programmeerimise ja virtuaalreaalsuse töötoas.
Mille eesmärgiks oli õpilaste teadlikuse tõstmine kõrgkooli IKT erialadele astumiseks.
"Keegi ei tea, kas temast võiks saada programmeerija enne, kui ta pole seda ise proovinud".

IMG_8894

13. detsembril toimusid 6, 7. ja 8. klassi õpilastele juuksehoolduse õpitoad, mida viisid läbi professionaalsed juuksurid Raili ja Aive. Kõigepealt räägiti milliseid šampoone tuleb kasutada teatud juuksetüüpidel, kuidas juukseid õigesti pesta, kuivatada ja kammida. Kuidas teha ilusaid, kuid lihtsaid soenguid. Tutvustati ka juuksuri põhilisi töövahendid ja õpetati kõige lihtsamal viisil soengut tegema. Kui põhijutud ja tutvustus juuksurimaailmaga tehtud, siis asuti üksteisele juuksuri ettenäitamisel soenguid ja lokke tegema. Oli see vast põnev, mis tekitas tüdrukutes nii palju elevust. Samal ajal said poisid lasta endal juukseid lõigata ja omale samuti vahvaid soenguid teha. Õpilaste arvates oli väga lahe, sest sai üksteisele soenguid teha seda kõike ise läbi proovides. Meeldis kuidas Raili lokke tegi ja näitas igasuguseid patsipunumisvõtteid, mida saab pidulike ürituste puhul endale ise teha. Sai väga palju uusi nippe teada. Anti väga head nõu ja oli ka ise võimalik õppida punupatside tegemist. Olid huvitavad ja harivad õpitoad.
Suurimad tänud Railile ja Aivele huvitavate õpitubade eest! Aitäh lapsevanem Kai Knudele abi eest!

Tekst ja fotod: õpetaja Signe Tennisson

Juuksehoolduse õpitoad

12. detsembril tähistasime koolis rahvusvahelist sallivuspäeva (16.11), mis on ühtlasi ka ÜRO teemapäev. Päeva eesmärgiks on parandada inimeste heaolu ja julgustada sallivust, austust ja dialoogi eri kultuuride, inimeste ja organisatsioonide vahel.

Meie kooli sallivuspäeva eesmärgiks oli teadvustada hooliva, sõbraliku, salliva, kaasava ja positiivsema koolikeskkonna tähtsust – parima hariduse saab koolis, kus on nii õpilastel, kui ka õpetajatel hea olla ning on sõbralik meeleolu. Tolerantne koolikeskkond ja õpilaste enda aktiivne osavõtt selle loomisel muudab hariduse omandamise palju nauditavamaks.

Sellel õppeaastal liitus 6.klass Eesti Noorsootöö Keskuse programmiga „Hooliv klass”. Selle programmi raames õpiti kogu klassiga meeskonnatöö oskusi kujundavaid tegevusi.

Teisipäeval oligi kogu klassil võimalus teemakohaste mängude õpitoas oma teadmisi ja oskusi edasi anda 1.-9. klassile. Mängiti meeskonnamänge, nagu õhupallimäng, toolide mäng, sipelgapesa jne. 3. klass valmistas rühmatööna toredad „Hoolivuse puu”plakatid, mida võib näha II korruse koridoris. I korruse fuajees on suur paberstend, kuhu kõik klassid ja ka õpetajad kirjutasid kaaslastele häid sõnu, soove ning sõbralikke sõnumeid.

12. klass vaatas geograafia tunnis MTÜ Mondo rände- ja pagulasteemalisi dokumentaalfilme „Üle mere” (Norra 2015) ja „Tundmatu territoorium” (Šveits 2013). Kuidas suurendada ühiskonnas kooseksisteerimist, sallivust ja hoolivust? Neid küsimusi arutlesid abituriendid essees.

Meie, UNESCO ühendkooli teemapäevade projekti tegevusi toetab ja rahastab MTÜ Mondo, Välisministeeriumi arengu- ja humanitaarabi ning Haridus- ja Teadusministeerium.

Aitäh toetajatele! Suured tänusõnad 6. klassile, nende klassijuhatajatele ja ka kogu kooliperele teemapäeva eduka läbiviimise eest.
Jaapani vanasõna ütleb: "Üks lahke sõna võib anda soojust kolmeks talvekuuks".

Projekti töörühma nimel õp. Ingrid Laur

IMG_0100