Skip to content

Aprillikuus külastasid koolipere liikmed Juhan Liiviga seotud paiku Peipsiääre vallas ja Tartus. 4. klass käis Veskikülas, kus oli Juhani vanematekodu. 7. klass korrastas Riidma kandikoha, kus Juhan Liiv sündis. 6. klass korrastas kooli juures oleva Juhani büsti ümbruse. 8. klassi õpilased tegid korda Juhani viimse elukoha Plakso-Madise talus Koosal. Tartus asuva mälestuskivi juures käis direktor. Juhani hauale andsid väärika ilme koolitöötajad Kora, Terje ja Viigi.

Suur tänu asjaosalistele ja ilusat Juhani sünniaastapäeva!

7_2018_04_30_Liivi_tänaval_Tartyus

Neljapäeval, 19.aprillil käis 5. ja 7. klass õppekäigul uudistamas rüsijääst mägesid. Mäed olid tekkinud Nina külla majaka juurde. Esmalt rääkis õpetaja Ingrid Laur, kuidas jäämäed siia tekivad. Saime teada, et jäämäed tekivad Nina külla seetõttu, et kevadel on Peipsil sellise suunaga tuuled, mis jää just seal kaldasse ajavad. Edasi said õpilased juba ise jäämägedele ronida ja sealt kauneid vaateid Peipsi järvele nautida. Lõpuks tehti veel üks ühine lõbus pilt. Siis suunduti Lahepera järve äärde, kus vaadeldi vaateplatvormilt binoklitega järvele saabunud linde, uuriti järves elavaid selgrootuid loomi, kes on paljudele lindudele toiduks ja tutvuti Lahepera järvega.
Õpilastele meeldis väga jäämägedel ronida, mis sest, et paljudel olid jalad läbimärjad ja vaadelda järve ääres linde ning otsida vees elavaid selgrootuid loomi. Kõik see tegi selle päeva meeldejäävaks. Õppekäik oli väga äge, tore oli klassikaaslastega koos tegutseda.

Tekst ja fotod: õpetaja Signe Tennisson
Jäämäed Nina külas ja Lahepera järv

Meie põnev kellanäitus, mida kajastati isegi Aktuaalses Kaameras, saab nüüd ise ajalooks.
Tore, et kõik klassid peale 9. ja 7. jõudsid seda külastada ja töölehtigi lahendada. Juba veebruaris toimus abiturientidega improviseeritud ja meeleolukas luulehommik, mis oli inspireeritud ajast.
Edasi käisid 8. kl ja 2.-6. klass, kes lahendsid erinevaid ülesandeid. Mõned neljandikud joonistasid ka pildi aja hammasrataste teemal. Tegime kokkuvõtted ja parimad küsitluslehtede täitjad on järgmised

2A. kl.
Daisi Noormägi
Kaira Kruusaauk
Viktoria Lutšezarnõi

2B. kl.
Germo Rebane
Karolin Vagula
Andro Vares

3. kl.
Miia Marii Kiisel
Ranel Pärn
Herta Tõnso
Liisa Tollimägi
Kaire Muinasmaa
Kaur Kruusaauk

4. kl.
Kristjan Punder
Rino Piiber
Venriko Vulf

5.kl.
Ksenia Tšasovikova
Jessica Verro
Ida Vares

6. kl.
Albert Laasmaa
Hella Hildegard Niitra
Maarja Suup
Helen Poolakese

Lapsed saavad varsti suu magusaks ja väiksed auhinnad ka. Need anname õpetajate kätte. Suur tänu pedagoogid Signe, Kait, Eve, Katre, Ave, Ingrid ja Urve!
Meie tulevane esimene klass lõpetas täna oma eelkoolipõlve muinasjuttu kuulates ja kellamänge mängides.
Viimased külalised on aga 1.klass ja õpetaja Kati, sest kitsetalleke on suures seinakellakapis ikka veel peidus.

Tänuga, Alatskivi raamatukogu!

Tekst ja pildid: Anne Toome
Aja hammasrattad raamatukogus ehk kelladest nii ja teisiti

Reedel, 13.aprillil toimus loovtööde kaitsmine, kus kaheksandate klasside õpilased esitlesid enda töid ja õpetajatest koosnev komisjon andis tehtule oma lõpliku hinnangu. Kaitsmisel viibisid peale kaitsmiskomisjoni liikmete, loovtööde autorite ning nende juhendajate veel 7. klassi õpilased, kellel seisab samasugune katsumus ees juba järgmisel õppeaastal samal ajal aprillikuus. Loovtööde tegemine on üldse pikk protsess – 8.klassil algas see juba septembris. Esimene samm oli teema ja sellele vastava juhendaja valimine, kes töö tegemisel õpilast juba edasi suunas ja toetas. Siis algas töö praktiline osa. Lõpuks pidid loovtöö eesmärgid olema saavutatud ja kirjalik osa arvutis korrektselt vormistatud. Kaitsti järgmisi töid: Ajaloo ristsõnavihik, Inglise keele viktoriin, Alatskivi kooli laul, Pingpongi laud, Saalijalgpalli võistlus, Monoetendused „Algaja keemialaboris” ja „Mis järgmiseks?”, „Eesti Vabariik 100” stend ja maal.
Enne esitlust oli meil kõigil küll alguses natuke väike närv sees, aga pärast enam mitte. Kokkuvõtteks läks meil muidu kõigil väga hästi. Kõik tööd said edukalt kaitstud. Oli küll väga pingeline, kuid samas arendav ning õpetlik täheldasid kaheksanda klassi õpilased.
Sel aastal olid väga põnevad ja huvitavad tööd ning mitmedki neist leiavad edaspidi praktilist kasutust meie igapäeva koolielus.
Suured tänusõnad kõikidele asjaosalistele tehtud tubli töö eest – loovtööde kaitsjad, juhendajad ja hindamiskomisjoni liikmed.

Tekst ja fotod: õpetaja Signe Tennisson
IMG_3290