Skip to content

Eeldused kandideerimisel:

  • erialane magistrikraad;
  • korrektse erialaterminoloogia valdamine kõnes ja kirjas;
  • HEV õpilaste õpet korraldavate õigusaktide tundmine;
  • suurepärane koostöövõime.

Tööülesanded:

  • õpilaste, õpetajate ja lapsevanemate aktiivne nõustamine;
  • töö HEV õpilastega seonduva dokumentatsiooniga;
  • tugimeeskonna töö koordineerimine.

Töö toimub kahel päeval lasteaias ja kolmel päeval koolis.
Tööaeg 40 tundi nädalas.
Brutotöötasu alates 960 eurost kuus.

Palun tutvuge meie tegemistega
http://www.alatskivilasteaed.ee/
http://www.alatskivi.edu.ee/

Täiendav informatsioon telefonil +372 55662246 või direktor@alatskivi.edu.ee

Avaldus koos CV ja haridust tõendavate dokumentide koopiatega saata hiljemalt 20.10.2017 aadressile direktor@alatskivi.edu.ee .
Tööleasumine esimesel võimalusel.