Töö eesmärk
Tagada Alatskivi kooli õpilaste, töötajate ja külaliste igapäevane kvaliteetne toitlustamine.

Töö kirjeldus
Söökla juhataja koostab söökla igapäevase menüü, tellib vajaminevad toiduained, kontrollib ja jälgib toiduainete kvaliteeti ja säilivusaega, korraldab kvaliteedinõuetele vastava toidu valmistamise, jälgib ja tagab toiduvalmistamise vastavuse kalkulatsioonile, esitab ettenähtud aegadel aruanded raamatu-pidamisele, jälgib üldist söökla, toidunõude ja riietuse puhtust, tagab toitlustamisel tervisekaitsenõuete järgimise.

Tööle asumine
1. august 2017

Vaata lähemalt 

 

Share