Skip to content

Pakume tööd

Õppealajuhataja

Juhan Liivi nim. Alatskivi Keskkool ootab alates 2018/2019. õppeaastast oma töökasse perre õppealajuhatajat (1,0 ametikoht) .

Sobival kandidaadil on väga hea suhtlemis- ja nõustamisoskus, magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon, õpetajakutse, juhtimiskompetentsid ja vähemalt viieaastane töökogemus nii õpetaja kui ka klassijuhatajana.

Peamised tööülesanded on õppetöö korraldamine, kolleegide nõustamine ja õppekava arendustegevus.

Kasuks tuleb valmidus HEVKO tööks.

Avaldus, CV, haridusttõendavate dokumentide koopiad ja motivatsioonikiri saata hiljemalt 21.05.2018 aadressil direktor@alatskivi.edu.ee.
Täiendav informatsioon direktor@alatskivi.edu.ee või telefonil 5566 2246.

 

Vene keele õpetaja

Juhan Liivi nim. Alatskivi Keskkool ootab alates 2018/2019. õppeaastast oma töökasse perre vene keele õpetajat (0,5 ametikoht).

Sobival kandidaadil on väga hea suhtlemis- ja eneseanalüüsioskus, magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon, õpetajakutse ja eelnev töökogemus vene keele õpetajana.

Avaldus, CV, haridusttõendavate dokumentide koopiad ja motivatsioonikiri saata hiljemalt 28.05.2018 aadressil direktor@alatskivi.edu.ee.
Täiendav informatsioon direktor@alatskivi.edu.ee või telefonil 5566 2246.