Uuring eetikast, võimu ärakasutamisest ja pettustest Eesti haridussüsteemis

Justiitsministeeriumi tellimusel viib Tartu ülikooli sotsiaalteaduslike rakendusuuringute keskus (RAKE) läbi uuringut haridusvaldkonnas esineva eetikanormidega või seadustega vastuolus oleva käitumise kohta. Uuringu eesmärk on koguda infot ebaeetiliste olukordade, pettuste ja võimu ärakasutamise kohta Eesti haridussüsteemis.
Kutsume ka Teid uuringus osalema!
Küsitluse link: https://www.surveymonkey.com/r/uuring23

Share